Србија Хроника

ТАМАРА ЂУРИЋ О БРУТАЛНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ: Ста­ја­ли смо сви заједно за шан­ком, окре­ну­ла сам се на се­ку­нд и он је пао!

Крвава журка: Бивша учесница „Фарме“ стајала је за шанком када је непознати нападач пришао и пуцао у Луку Радуловића, који је постао познат када је прошле године „бентлијем“ ударио у колону возила у којој је био председник Александар Вучић.

ЋЕРКА ХЕРОИНЕ СТРАДАЛЕ НА КОСМЕТУ: ДА ВРАТИМ ВРЕМЕ, ОПЕТ БИХ ПОДРЖАЛА МАЈКУ НА ТОМ ПУТУ!

Лу­ка Ра­ду­ло­вић (37), ко­ји је у јав­нос­ти пос­тао по­знат ка­да је у се­п­те­м­бру про­шле го­ди­не „бен­тли­јем“ пре­се­као ко­ло­ну пред­сед­ни­ка Ср­би­је Але­к­сан­дра Ву­чи­ћа на То­п­чи­де­ру, уби­јен је у че­твр­ти Са­ва­ма­ла ка­да је на ње­га не­по­зна­ти на­па­дач пу­цао из пи­што­ља и по­го­дио га у гру­ди.

Уби­ство се до­го­ди­ло у клу­бу „Испод мос­та“ у сре­ду у 1.30 по­сле по­но­ћи, у Цр­но­го­р­ској ули­ци испод Бран­ко­вог мос­та. Пре­ма не­зва­ни­ч­ним ин­фо­р­ма­ци­ја­ма, су­м­ња се да је мо­тив уби­ства сва­ђа због про­да­је на­р­ко­ти­ка, али то тек тре­ба да бу­де утвр­ђе­но истра­гом. Ина­че, Ра­ду­ло­вић је про­шле го­ди­не уха­п­шен због ди­ло­ва­ња дро­ге, а ме­ди­ји су пи­са­ли да је углав­ном ра­дио као обез­бе­ђе­ње по но­ћ­ним клу­бо­ви­ма.

ЛИДЕР РАДИКАЛА ОШТРО ОДГОВАРА НА НАПАД РТС! Шешељ: Ољу ћу лично казнити! Чини ми се да је она тајно заљубљена у мене!

Искр­ва­рио насмрт

За­сад се зна да је у клу­бу би­ла ор­га­ни­зо­ва­на при­ват­на жу­р­ка, а да је Ра­ду­ло­вић у то­ку ве­че­ри до­шао с при­ја­те­љем.

– Па­р­ки­рао је свој „ме­р­це­дес“ и ушао у ло­кал у ко­ме је би­ло око 50 гос­ти­ју. Сео је за шанк с гру­пом при­ја­те­ља. Не­ду­го по­сле то­га, на­па­дач, за ко­га се још не зна да ли је на­к­на­д­но до­шао или је већ био уну­тра, при­шао је и пу­цао је у Ра­ду­ло­ви­ћа. Уби­ца је од­мах истр­чао и на­ј­ве­ро­ват­ни­је по­бе­гао ко­ли­ма у ко­ји­ма га је че­као сау­че­сник, а у клу­бу је на­ста­ла оп­шта па­ни­ка и врис­ка. Ра­ду­ло­ви­ћу је ме­так на­ј­ве­ро­ват­ни­је по­го­дио ар­те­ри­ју и пра­к­ти­ч­но је на­смрт искр­ва­рио. Он је још био да­вао зна­ке жи­во­та ка­да је пре­ба­чен у Ур­ген­т­ни цен­тар, али су ле­ка­ри убр­зо ко­н­ста­то­ва­ли смрт – ре­као је за Ку­рир извор из истра­ге.

(ВИДЕО) ОВО НИСТЕ ВИДЕЛИ НА РТС-У: ГЕНЕРАЛ ПЕВА ЧЕТНИЧКУ ПЕСМУ СА БИНЕ

Пре­ма са­зна­њи­ма Ку­ри­ра, за сто­лом са Ра­ду­ло­ви­ћем у тре­ну­т­ку ка­да је уби­јен се­де­ла је би­в­ша уче­сни­ца „Фа­р­ме“ и стар­ле­та Та­ма­ра Ђу­рић. Иа­ко је би­ла пот­пу­но ра­стро­је­на, Ђу­ри­ће­ва је укра­т­ко испри­ча­ла шта се до­го­ди­ло.

– Ста­ја­ли смо сви за­јед­но за шан­ком, би­ле су ту мо­је при­ја­те­љи­це. Окре­ну­ла сам се на се­ку­нд и он је пао! Сви смо по­че­ли да ври­шти­мо – ре­кла нам је стар­ле­та.

Имао бра­та близанца

Она је би­ла у по­ли­ци­ји ка­ко би по­ку­ша­ла да пре­по­зна уби­цу, јер је не­ко­ли­ко осо­ба при­ве­де­но.

– Ни­смо мо­гли да га иден­ти­фи­ку­је­мо. Ни­сам ви­де­ла ко га је убио. Би­ло је мра­ч­но и би­ла је гу­жва. Ни­ко га ни­је ви­део – је­два је изу­сти­ла стар­ле­та.

Ина­че, за Ра­ду­ло­ви­ћем је би­ла ра­спи­са­на по­те­р­ни­ца у Ау­стри­ји због по­ку­ша­ја уби­ства јед­ног Ру­му­на у дис­ко­те­ци у Бе­чу у мар­ту ове го­ди­не. Лу­ка је имао бра­та бли­за­н­ца, а ње­гов брат од стри­ца Де­нис пре не­ко­ли­ко го­ди­на је на­ђен мр­тав на Ади Ци­га­н­ли­ји под не­ра­зја­шње­ним око­л­нос­ти­ма.

(ВИДЕО) УШАО ГО У РЕСТОРАН И ПОЧЕО ДА ПУЦА: 4 мртвих, 4 рањених у пуцњави у Кући вафла у Тенесију

Опроштајна порука девојке
ВОЛЕЋУ ТЕ ДО КРАЈА, МОЈ ЛУЛЕ

Радуловић је само неколико сати пре убиства објављивао фотографије на Фејсбуку. На једној од њих је и његова 22-годишња девојка, која се опростила од њега поруком на друштвеним мрежама.

– Чекала сам те два сата испред Ургентног центра, али ниси изашао. Однео си све моје са собом, цео мој живот, сву моју љубав. Отишао си као срећан човек, јер је за тебе срећа била да будем уз тебе. Оставио си ме саму у овом суровом свету и не знам хоћу ли бити јака као што сам за све у животу била. Волећу те увек и до краја, мој Луле – написала је она испод заједничке фотографије.

РУСИЈА БРУТАЛНО ОДГОВОРИЛА НА САНКЦИЈЕ АМЕРИКЕ! Ударила НАТО тамо где је најрањивији!

Осуђен на три године
У МАРТУ ПУШТЕН ИЗ ПРИТВОРА

Лука Радуловић изашао је из притвора пре месец и по дана, тачније 9. марта. Он је 25. октобра прошле године био ухапшен због трговине наркотицима и пуштен је пошто је 6. марта склопио споразум о признању кривице са Специјалним тужилаштвом, на основу ког је осуђен на три године затвора. Истог дана када је суд потврдио пресуду, пуштен је на слободу до позива на издржавање казне. Поступак против преостале тројице који су тада ухапшени с њим пребачен је у Више тужилаштво.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:

УСПЕХ ЧУВА ВАЈДУ У БОКСУ: Ђковић на све начине шаље поруке да већ на шљаци жели повратак у врх

ВАНДАЛИЗАМ У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ! Непозната особа исекла дрвени јарбол и скинула државну заставу са ОСНОВНЕ ШКОЛЕ!

ОВО НИКО НИЈЕ ЗНАО! Лоша открио како му је Дино Дворник спасао живот у аутомобилској несрећи

Извор: kurir.rs

Оставите коментар

Пратите нас на Фејсбуку!

Временска прогноза

Београд
14°
21°
Fri
23°
Sat
25°
Sun
24°
Mon