Printscreen
Друштво Србија

СТОП НАДРИЛЕКАРСТВУ! Обраћање Данице Грујичић поводом случаја Мирољуба Петровића: Ево шта најбољи српски неурохирург каже о афери која тресе Србију!

Др Даница Грујичић, начелник Центра за неуроонкологију КЦС, редовнои професор Медицинског факултета и најбољи неурохирург којег Србија има обратила се путем Фејсбука и упутила апел држави, медијима и струци да сви заједно стану на пут надрилекарству.

Повод за ово обраћање је случај Биљане Јовановић која тврди да је Мирољуб Петровић крив за смрт њеног брата Славча Петрова (31) јер их је саветовао да Славчо не пије лекове и не иде на лечење.

ИГРЕЦ ОБЈАСНИО – Ево зашто дугујемо подршку Венецуели!

Обраћање др Данице Грујичић вам преносимо у целости:

Најоштрије осуђујем надрилекарство и шарлатанство које здравствено упропашћава људе или у најгорем случају доводи до смрти. Последњи случај са Мирољубом Петровићем је последњи тренутак да се држава бескомпромисно избори са надрилекарством у Србији и искорени све преваранте који зарађују на туђој муци.

И ово није само његова кривица већ и кривица медија који су га бесумучно промовисали док је себе лажно представљао као лекара, говорио да су школовани лекари убице и касапи, да су наше државне школе дебилане и да деца треба да лажу своје родитеље и да не иду у њих.

СПРЕМАЈУ СЕ ПРОВОКАЦИЈЕ У БАЊАЛУЦИ: Долазе странци који ће под инструкцијама провоцирати полицију!?

Сви су ћутали тада на те монструозне ствари и правили сензацију од њега а када је ђаво однео шалу, сада сви перу руке од њега. Сетите се недавно случаја извесног Алана Азарића који је у затвору прочитао пар књига и научио да “лечи рак“.

Он је јавно тврдио да има преко 50.000 излечених пацијената, говорећи мом колеги хирургу да не зна шта је рак на телевизији са националном фреквенцијом. Варао је људе и узимао им новац за то. Да вас подсетим тај Алан Азарић је завршио тај неки институт за природну медицину који води Мирољуб Петровић преко интернета.

Врхунац одсуства људске емпатије је да после свега дотични не показује ни трунку гриже савести већ напада сестру преминулог што га је послушала. Ако ће разни надрилекари да лече пацијенте преко мејла тако што за лечење тумора мозга да преписују неке травке и да не одговорају за то, онда да моје колеге и ја престанемо са радом. Ако ће у овој држави певачице да саветују родитеље да ли треба да се вакцинишу или не, онда да укинемо лекарску струку па нека певачице и надрилекари лече људе преко имејла, кад имају времена.

Да би неко постао лекар специјалиста који може да лечи тумор мозга, мора да прође 6 година основних студија, специјализацију 6 година, суспецијализација годину дана, уз то магистарске годину дана, докторске три године, уз све то даноноћни рад са пацијентима, и тек после 10 година рада у пракси он може да одоли сваком хируршком изазову, да буде самосталан и да покуша да излечи болест.

ОВО ЈЕ ГОРЕ ОД СИБИРА! УПОЗОРЕЊЕ РХМЗ, ПОСЛЕ ПОДНЕ СТИЖЕ НОВА ТУРА СНЕГА: Пашће још 30 цм, а негде и више до 40?!

Са друге стране имате неког ко је себи дао за право да пљуне на сав тај рад мојих колега, да прочита 2 3 брошуре на интернету да изађе у јавност и да каже да је лекар и да он може да излечи неког, као што је то урадио дотични Мирољуб Петровић.

У пракси сам се сусрела са много случајева надрилекаства у коме су људи покушали себе или своје ближње да лече изгладњивањем, отровима змије, петролејем, кречном водом, разним травама, неки од њих су буквално сами себе убијали тиме неки су изгубили драгоцено време за које су могли себи да помогну.

Грађани Србије редовно плаћају порез да би се градиле болнице, да би лекари добијали плате, да би се набављала најбоља опрема, да би ми као професори уложили огроман напор да од студента прве године направимо лекара, тај студент улаже угорман напор да би постао лекар. А онда имате неког ко отвори факултет преко интерента, наплаћује школарину хиљаде евра и тврди да је лекар и да званична медицна служи за убијање! Ако таквим људима није место у затвору онда заиста не знам какву поруку шаљемо младим лекарима зашто да остану у земљи?!

(ВИДЕО) СРБИЈА СЕ НАОРУЖАВА ДО ЗУБА – СТИЖЕ ЧАК 90 МОЋНИХ СИСТЕМА: Сви су продукти наше памети и знања!

Посебну одговорност овде имају медији јер су они саучесници у овоме што ради Петровић и њему слични, у реду је правити сензацију и подизати гледаност али морате да имате одогворност са којим стварима не смете да се игарте и шалите! Колико живота је однела сензација звана Мирољуб Петровић, Алана Азарић и сл који су говорили немојте да идете код лекара ми знамо боље?!

Позив свим мојим младим колегама, будите немилосрдни када је у питању надрилекарство и бробра против истог, не падајте на популизам, и не бојте се осуде, држите се струке, науке и етике и не може вам нико ништа. Много енергије морамо да уложимо у просвећивање народа и васпитавању у здравственом смислу. Желим да верујем да ће државне институције урадити посао у овом случају и обрачунати се са сваком појавом надрилекарства, разних врачара и сл.

УЖАС У ПОЖАРЕВЦУ: Пронађен мртав мушкарац (60), живео сам у бараци код старе циглане

MOLIM VAS PODELITE – STOP NADRILEKARSTVU!Najoštrije osuđujem nadrilekarstvo i šarlatanstvo koje zdravstveno upropašćava ljude ili u najgorem slučaju dovodi do smrti. Poslednji slučaj sa Miroljubom Petrovićem je poslednji trenutak da se država beskompromisno izbori sa nadrilekarstvom u Srbiji i iskoreni sve prevarante koji zarađuju na tuđoj muci. I ovo nije samo njegova krivica već i krivica medija koji su ga besumučno promovisali dok je sebe lažno predstavljao kao lekara, govorio da su školovani lekari ubice i kasapi, da su naše državne škole debilane i da deca treba da lažu svoje roditelje i da ne idu u njih. Svi su ćutali tada na te monstruozne stvar i pravili senzaciju od njega kada je đavo odneo šalu, sada svi peru ruke od njega. Setite se nedavno slučaja izvesnog Alana Azarića koji je u zatvoru pročitao par knjiga i naučio da ''leči rak''. On je javno tvrdio da ima preko 50 000 izlečenih pacijenata, govoreći mom kolegi hirurgu da ne zna šta je rak na televiziji sa nacionalnom frekvenciji. Varao je ljude i uzimao im novac za to. Da vas podsetim taj Alan Azarić je završio taj neki institut za prirodnu medicinu koji vodi Miroljub Petrović preko interneta. Vrhunac odsustva ljudske empatije je da posle svega dotični ne pokazuje ni trunku griže savesti već napada sestru preminulog što ga je poslušala. Ako će razni nadrilekari da leče pacijente preko mejla tako što za lečenje tumora mozga da prepisuju neke travke i da ne odgovoraju za to, onda da moje kolege i ja prestanemo sa radom. Ako će u ovoj državi pevačice da savetuju roditelje da li treba da se vakcinišu ili ne, onda da ukinemo lekarsku struku pa neka pevačice i nadrilekari leče ljude preko imejla, kad imaju vremena. Da bi neko postao lekar specijalista koji može da leči tumor mozga, mora da prođe 6 godina osnovnih studija, specijalizaciju 6 godina, suspecijalizacija godinu dana, uz to magistarske godinu dana, doktorske tri godine, uz sve to danonoćni rad sa pacijentima, i tek posle 10 godina rada u praksi on može da odoli svakom hirurškom izazovu, da bude samostalan i da pokuša da izleči bolest. Sa druge strane imate nekog ko je sebi dao za pravo da pljune na sav taj rad mojih kolega, da pročita 2 3 brošure na internetu da izađe u javnost i da kaže da je lekar i da on može da izleči nekog, kao što je to uradio dotični Miroljub Petorvić. U praksi sam se susrela sa mnogo slučajeva nadrilekastva u kome su ljudi pokušali sebe ili svoje bližnje da leče izgladnjivanjem, otrovimima zmije, petrolejem, krečnom vodom, raznim travama, neki od njih su bukvalno sami sebe ubijali time neki su izgubili dragoceno vreme za koje su mogli sebi da pomognu. Građani Srbije redovno plaćaju porez da bi se gradile bolnice, da bi lekari dobijali plate, da bi se nabavljala najbolja oprema, da mi kao profesori uložili ograman napor da od studenta prve godine napravimo lekara, taj student ulaže ugorman napor da bi postao lekar. A onda imate nekog ko otvori fakultet preko interenta, naplaćuje školarinu hiljade evra i tvrdi da je lekar i da zvanična medicna služi za ubijanje! Ako takvim ljudima nije mesto u zatvoru onda zaista ne znam kakvu poruku šaljemo mladim lekarima zašto da ostanu u zmelji?! Posebnu odgovornost ovde imaju mediji jer su oni saučesnici u ovome što radi Petrović i njemu slični, u redu je praviti senzaciju i podizati gledanost ali morate da imate odogvornost sa kojim stvarima ne smete da se igarte i šalete! Koliko života je odnela senzacija zvana Miroljub Petrović, Alana Azarić i sl koji su govorili nemojte da idete kod lekara mi znamo bolje?! Pozvi svim mojim mladim kolegama, budite nemilosrdni kada je u pitanju nadrilekarstvo i brobra protiv istog, ne padajte na populizam, i ne bojte se osude, držite se struke, nauke i etike i ne može vam niko ništa. Mnogo energije moramo da uložimo u prosvećivanje naroda i vaspitavanju u zdravsvenom smislu. Želim da verujem da će državne institucije uraditi posao u ovom slučaju i obračunati se sa svakom pojavom nadrilekarstva, raznih vračara i sl.

Posted by Даница Грујичић on Thursday, 24 January 2019

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:

Почела борба до истребљења у СЗС: Јеремић разрадио план како да скине Ђиласа

ШИПТАРИ ПРОДАЈУ СРПСКИ ТЕЛЕКОМ – ТРЕЋИ ПУТ: Приштина би да ОПЉАЧКА НАШУ ЗЕМЉУ, хоће ли странци учествовати у превари?!

Сутра ТОТАЛНА ЕВАКУАЦИЈА Јасеновика: Штаб за ванредне ситуације донео одлуку!

РУСКИ ДИПЛОМАТА У УН ИСМЕЈАО ПАЦОЛИЈА: Непризнато Косово признало непризнатог Хуаида, СВЕТ СЕ ТРЕСЕ У СТРАХУ!

Курир

Оставите коментар

Пратите нас на Фејсбуку!

Временска прогноза

Београд
22°
29°
Wed
29°
Thu
29°
Fri
30°
Sat