Економија Србија

Расте број осигураних пољопривредних површина у поморавском и левачком крају

Компанија „Дунав осигурање“, у сарадњи с Агропрессом, организовала је 2. јула, у Секуричу, на подручју општине Рековац, у Левачу, седму радионицу на тему осигурања у овој години. Знатан број окупљених пољопривредних произвођача, носилаца пољопривредних газдинстава и удружења на имању пољопривредног газдинства „Минић“ показује да код мештана овог краја постоји потреба за информисањем из области осигурања. Представници Главне филијале „Дунав осигурања“ у Јагодини учесницима радионице приближили су понуду Компаније на пољу осигурања усева, плодова и животиња, као и осигурање имовине.

– У жељи да будемо прави пословни партнери пољопривредницима и носиоцима пољопривредних газдинстава, настојали смо да приликом формирања понуде у обзир узмемо специфичности те делатности – рекао је Игор Гајић, директор Главне филијале осигурања Јагодина.

Из богате понуде услуга Компаније „Дунав“ за осигуранике у Поморавском округу, свакако, издвајају се осигурање усева и плодова – ратарских, воћарских, виноградарских и нарочито повртарских култура, чија је производња доминантна на том пословном подручју. Годишња премија осигурања за ратарске културе, у зависности од врсте културе и просечног приноса по хектару, креће се од 1.434 динара за хектар кукуруза до 1.837 динара за хектар пшенице. Што се тиче осигурања воћарских култура, директор Гајић издвојио је понуду за осигурање шљива с премијом од 19.646 динара по хектару, те осигурање јабука и лубеница с премијом од 39.293 динара по хектару.
Број осигураних пољопривредних површина из године у годину се повећава, а томе доприноси и чињеница да Министарство пољопривреде свим регистрованим пољопривредним газдинствима која су у текућој години закључила осигурање и исплатила га у целости врши повраћај премије осигурања животиња, усева и плодова у износу од 40 процената.

Штете у Левачком крају потврда да је осигурање добра инвестиција
Говорећи о осигурању имовине у радионици у Секуричу, директор Главне филијале Гајић истакао је значај те врсте осигуравајућег покрића.

– После временских непогода које се дешавају у последње време, посебан значај добило је осигурање имовине, тачније стамбених објеката и ствари домаћинства у њима, као и пољопривредних грађевинских објеката, механизације и залиха производа. У поменутим временским непогодама хиљаде хектара засада и више стотина грађевинских објеката у Поморавском округу и у левачком крају нашло се под водом, због чега се повећало и интересовање за осигурањем од тих ризика. Да би задовољила потребу потенцијалних осигураника, Компанија „Дунав осигурање“ креирала је услугу за осигурање имовине физичких лица, популарно названу „чувар куће“. Куповином те полисе за осигурање грађевинских објеката и ствари у њима сеоска домаћинства могу заштитити своју имовину на најповољнији начин до сада, уз изузетно приступачне цене. За просечно домаћинство с укљученим ризиком од поплаве месечна премија износи око 500 динара – рекао је Гајић.

Гајић је навео да су радионице попут данашње коју је иницирало Удружење младих пољопривредних произвођача добар пример свима онима што желе да остану на селу и баве се пољопривредом, будући да је приметан велики одлив становништва из села. Он је истакао и податак да се сваке године повећава број осигураника и површина које се осигуравају те да је забележен раст од око 20 процената на годишњем нивоу. То је, како каже Гајић, и даље недовољно.
– Циљ „Дунав осигурања“ је да у директним контактима с мештанима објаснимо значај осигурања, јер како се повећава број оних који осигуравају своју производњу , односно осигураних површина, доћи ће и до смањење премије, што је од велике користи за произвођаче – рекао је Гајић.

Због учесталих временских непогода у последње време у поморавском крају пријављено је 230 штета, од чега се у Левачком јавило 70 осигураника.

Стручни тимови „Дунава“ су на терену и тренутно процењују штету.
Директор ГФО Јагодина нагласио је и да стручни тимови Компаније у директном контакту настоје да помогну осигуранику у избору предмета осигурања, као и ризика који их угрожавају и за које треба уговорити осигуравајуће покриће, те о начинима осигурања и висини премије осигурања које треба платити. Према његовим речима, посебна предност Компаније „Дунав осигурање“ у томе је што свака филијала има стручне тимове за процену и ликвидацију штета који у најкраћем року излазе на место штете и утврђују њен обим и висину, а финансијски капацитети и ликвидност Компаније „Дунав осигурање“ омогућавају исплату одштете у најкраћим роковима, што је од изузетне важности за осигуранике.

Младен Минић, носилац Газдинства Минић и председник Удружења „Младих пољопривредника Србије“, корисник је субвенција за младе, има фарму оваца и бави се производњом купине.


– Свој труд и рад осигуравам већ четири године и искуства су ми, посебно када сам имао штету од града у купињаку и угинуће оваца, позитивна. Стручна екипа „Дунав осигурања“ брзо је изашла на терен и проценила штету. У кратком року исплаћена је и накнада штете по полиси осигурања. Настојим, такође, да члановима Удружења ставим до знања да је осигурање неопходна мера и основа добре производње – рекао је Минић.

Идеја да покренем Удружење младих јавила се, каже Младен Минић, у жељи да помогне онима што се баве пољопривредом да добију одговарајуће савете, потребне информације, да аплицирају за средства, односно да се струка, млади и образовани, повеже с пољопривредницима, као и са доносиоцима одлука.
Жарко Булатовић, носилац газдинства и власник фарме оваца и бикова у Деспотовцу, осигурао је објекат, животиње и механизацију код „Дунав осигурања“ и своја искуства поделио с учесницима радионице:

Задовољан сам сарадњом, као и проценом и динамиком накнаде штете која је настала повредом екстремитета крупног грла стоке. Људи из „Дунава“ су дошли брзо, проценили штету и исплатили ми целу суму осигурања. Од државе сам добио повраћај премије по полиси осигурања у висини од 40 одсто. Наредне године планирам да осигурам и усеве, тачније површине под кукурузом, као и да купим нова грла која ћу осигурати од болести и угинућа.
Ана Динић из Јагодине, члан Удружења младих пољопривредника Србије, појаснила је да је циљ Удружења младих пољопривредника да се млади људи подстакну да остану на селу.

Мој задатак у Удружењу је да будем спона између стручних сарадника који су завршили факултете с пољопривредницима, у виду давања савета и одговора на бројна питања која се односе на производњу и проширење пољопривредне производње.
Искуства и ставови учесника радионице и чланова „Удружења младих пољопривредника“ могу бити узор и младима широм Србије да остану на селу и определе се за пољопривредну производњу, као перспективан избор.

Оставите коментар

Пратите нас на Фејсбуку!

Временска прогноза

Београд
25°
29°
Mon
28°
Tue
27°
Wed
29°
Thu