Занимљивости

Историјат војничке заклетве у српској војсци

Војничка заклетва је најважнији елемент у изградњи морала сваког војника. Кроз историју наше војске, она је имала велики значај у изградњи специфичног витешког менталитета наших војника, који су и у најтежим околностима храбро бранили отаџбину, не заборављајући свети чин свог заклињања који их је на то обавезивао.

Војничка заклетва у нашем народу веома је стара, а прво њено спомињање датира још из 1334, у време владавине цара (тада краља) Душана. Ипак, војничка заклетва била је неформална све до 1836. када је увођењем стајаће војске добила писану форму. Тада су се по први пут српски војници, у присуству свештеника, заклињали на верност књазу, његовог фамилији и отаџбини Србији, држећи леву руку на јеванђељу, а десну уздигнуту у гест који симболизује Свето Тројство. Све до Другог светског рата, војничка заклетва имала је наглашену верску компоненту и обједињавала је љубав према Богу и отаџбини, као и верност надређенима. Како су се кроз бурну историју нашег народа династичке смене интензивирале, војници су се заклињали “Богу Свемогућем“, “врховном заповеднику-краљу Србије“, отаџбини и војничкој застави. Све до 1901. године војници су, у зависности од чина, полагали различите заклетве. Од 1901. уведена је јединствена заклетва и она је важила све до 1918. када је оформљена Краљевина СХС. Ова “прва модерна“ заклетва, коју су полагали и наши јуначки преци чијим делима из времена Балканских ратова и Првог светског рата дугујемо слободу, гласила је:

“Ја (име и презиме војника), заклињем се Богом Свемогућим, да ћу врховном заповеднику све земаљске оружане силе, краљу Србије (име краља), свагда и у свим приликама бити веран, свом душом одан и послушан, да ћу заповести свију препостављених ми старешина слушати и верно извршавати, да ћу краља и отаџбину јуначки бранити и војничку заставу нигде нећу изневерити.“

Краљевски официри приликом полагања заклетве 1931.

Након стварања Краљевине СХС, “Бог Свемогући“ и краљ су остали на првом и другом месту у заклетви, али је остатак замењен заклињањем народима краљевине. Од настанка Југословенске Народне Армије текст заклетве је драстично измењен и по први пут политички елементи постају доминантан део заклетве. Заклетва ЈНА гласила је:

“Ја (име и презиме војника), свечано се обавезујем да ћу бранити независност, уставни поредак, неповредивост и целокупност Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и да ћу чувати и развијати братство и јединство наших народа и народности. Увек ћу савесно и дисциплиновано извршавати обавезе и дужности браниоца своје самоуправне социјалистичке домовине и бити спреман да се борим за њену слободу и част, не жалећи да у тој борби дам и свој живот.“

Регрути ЈНА приликом полагања заклетве.

Од формирања СРЈ 1992. године заклетва је деполитизована и гласила је:

“Ја (име војника), заклињем се чашћу и животом да ћу бранити сувереност, територију, независност и уставни поредак Савезне Републике Југославије.“

Регрути Војске Југославије приликом полагања заклетве.

Потом је у време државне заједнице Србија и Црна Гора уведена до тада најкраћа војничка заклетва у историји наших оружаних снага и гласила је: “Ја (име и презиме војника), заклињем се чашћу и животом да ћу бранити Србију и Црну Гору“.

Након распада државне заједнице уведена је нова заклетва, која је најкраће остала на снази (2006-2008). Она је гласила: “Ја (име и презиме војника), заклињем се чашћу и животом да ћу бранити суверенитет, територију и независност своје отаџбине и верно и дисциплиновано служити интересима њених народа и грађана. Увек ћу савесно и дисциплиновано извршавати војне обавезе и дужности одбране наше отаџбине и бити спреман да се борим за њену слободу и част“.

Коначно, од фебруара 2008, на снази је актуелна заклетва Војске Србије која гласи:

“Ја (име и презиме војника), заклињем се својом чашћу да ћу чувати и бранити независност, сувереност и територијалну целовитост Републике Србије!“

Из текста заклетве избачено је да се војник “заклиње животом“ као и да ће “бранити уставни поредак“ и “народе“. У време када је актуелна заклетва ступила на снагу ове измене објашњене су “потребом да се превазиђу остаци социјализма“.

Извор: Говори Србија

Оставите коментар