Друштво

ШИРИ СЕ ПЕШАЧКА ЗОНА ОКО КНЕЗ МИХАИЛОВЕ! Ево где све аутомобили више неће моћи да примиришу!

Google Street View

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу расписала је јавну набавку за израду техничке документације за проширење пешачке зоне Кнез Михаилове улице
Нова јавна набавка расписана је након што на прошли тендер није приспела ниједна понуда.

Реч је о потезу Васина – Узун Миркова, са делом Улице краља Петра и Академским тргом. Позив обухвата и израду идејног решења трамвајске деонице дуж потеза Славија-Калемегдан, пише еКапија.

Како се у позиву наводи, предвиђено је фазно извођење радова кроз седам фаза и то најпре од Трга републике до Кнегиње Љубице, а потом од Кнегиње Љубице до Студентског трга.

Трећа фаза обухватаће радове на Академском тргу испред Филозофског факултета, а онда следе радови на Студентском тргу, од Студентског трга до Улице краља Петра.

У последње две фазе радиће се Улица краља Петра од Кнез Михаилове до Узун Миркове улице, као и Узун Миркова од краља Петра до Тадеуша Кошћушка.

Пројекат треба да обухвати поплочавање племенитим материјалима (камен, дрво, метал) на свим наведеним површинама, уклапања новог поплочавања у постојеће стање поплочавања Кнез Михаилове улице, предлог урбане опреме и мобилијара са описима који прецизно дефинишу како се набављају, уграђују и одржавају, пројекат илуминације са предлозима функционалног и декоративног осветљења, са утврђеним типовима светиљки, приказима детаља, избором светлосних елемената и предлогом њиховог изгледа, као и пројекат хортикултурног решења са избором вегетације, врстом садница и начином одржавања.

Решење треба да поштује предлоге решења првонаграђених пројеката за Трг републике и комерцијалностамбено-пословни комплекс у Рајићевој улици (који излази на Узун Миркову улицу) и да тежи уклапању, наводи се у документацији.

Поред трамвајске пруге пројектом је потребно обухватити пројектовање обостране бициклистичке стазе, од почетка Васине улице до уклапања са преласком у Калемегданску тврђаву, минималне ширине 2 м по смеру.

Рок за израду техничке документације је 290 дана, а рок за подношење понуда 24. август 2020. године.

е-капија