Друштво

УПОЗОРЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ СРБИЈЕ: Ако узмете мораторијум плаћаћете већу рату!

Informer - Zoran Sinko

Ако и за нови мораторијум, који би тебало да се примењује од 1. августа, буду важила иста правила као и код претходног током ванредног стања, клијенти који прихвате паузу, неће морати да измирују никакве обавезе према банци и даваоцима лизинга, током његовог трајања.

Али ће зато нови план отплате кредита, било да је у питању готовински, стамбени или неки други, након паузе подразумевати продужетак отплате и веће рате до краја отплате. Они који буду желели да наставе са отплатом, вероватно ће и сада имати ту могућност.

Док је први мораторијум одбило тек око пет одсто клијената, судећи по коментарима на друштвеним мрежама и свакодневним притужбама клијената који су се покајали што су га прихватили, сада ће се на застој одлучити много мањи број.

Отплата кредита се после мораторијума за оне који су га прихватили, продужава за број месеци застоја, а иако финансијске куће нису обрачунавале затезну камату на доспела, а неизмирена потраживања и нису покретале поступак извршења, све рате до краја отплате су увећане.

Разлог је што банке обрачунавају редовну камату током трајања мораторијума, а укупан збир камата за та три месеца су прераспоредиле на преостали број рата, штоје довело до повећања месечне обавезе.

То повећање зависи од преостале главнице кредита, висине уговорене редовне камате и преосталог рока отплате. Како банкари кажу, у рати на почетку отплате кредита већи део је камата, а мањи главница, а како се кредит приводи крају, камата је све мања, а главница чини већи део месечне рате.

Јасно је онда да ће највеће повећање месечног трошка осетити управо корисници стамбених кредита, поготово они који су тек почели са њиховом отплатом.Већ после доношења Одлуке, НБС је крајем марта на свом сајту објавила примере отплате стамбеног и кеш кредита након паузе.

Медији су данима обавештавали о томе, али су свеједно веће рате које су почеле да се скидају са рачуна од 1. јула шокирале многе.

Према репрезентативном примеру за готовински кредит од 500.000 динара са роком отплате од 84 месеца, који је у трећој години отплате, номиналном каматном стопом од 9,82 одсто, месечна рата од 8.320,9 динара, након примене застоја порасла је за 310,95 динара – на 8.631,85 динара.

(Курир.рс/Новости)