Друштво

Полисе „Дунав осигурања“ старијим особама стижу на кућну адресу

Београд, 19. март 2019 – Компанија „Дунав осигурање“, бринући о здрављу својих клијената и запослених у ванредним приликама које је наметнуло ширење опасног коронавируса, донела је одлуку о достављању полиса на кућну адресу и измени радног времена шалтерских служби, служби за накнаду штета и Контакт центра.

Житељима старијим од 60 година, Компанија ће полисе осигурања достављати на кућну адресу без додатних трошкова. Уколико је њихова полиса пред истеком или се укаже потреба за закључењем било
које врсте осигуравајуће заштите, довољно је да се обрате нашем контакт центру.

Шалтери за продају осигурања у Београду биће отворени радним данима од 8:30 до 16:30 часова, а у осталим местима у Србији у периоду од 8:00 до 16:00 часова.

Службе за накнаду штета са странкама ће радити радним данима од 10 до 14 часова, изузев у хитним случајевима, када ће пријем и процену штета обављати и мимо наведеног времена.

Рад Контакт центра Компаније радним данима је продужен и биће доступан за сва питања и препоруке клијентима у периоду од 7:30 до 21:00 час. Информације можете добити бесплатним позивом на број 0800 386 286 или на мејл kontaktcentar@dunav.com.

Компанија „Дунав осигурање“ ‒ ваш пријатељ и у ванредним околностима!