Друштво

Живот у сигурним рукама – и током пандемије: Непромењени услови осигурања живота у Компанији „Дунав осигурање“

Senior woman with caring daughter at home. Females wearing medical masks.

Пандемија коронавируса донела је бројне изазове и ризике с којима се човечанство по први пут сусрело на глобалном нивоу. Потреба да се заштите живот и здравље људи, као и да се створи сигурна будућност за нове генерације, поставили су животно осигурање као један од приоритета времена у којем живимо. Како је време кризе донело и нова правила, важно је знати шта осигурање живота покрива у време пандемије.

Од самог почетка ширења вируса, Компанија „Дунав осигурање“ показала је да јој је брига о клијентима на првом месту, што је и доказано кроз непромењене услове осигуравајућег покрића животног осигурања и за смртни случај који је последица пандемије. Компанија „Дунав“ једна је од ретких осигуравајућих кућа која за време ширења вируса ковид 19 није мењала услове који се односе на процену ризика приликом уговарања осигурања живота, нити је уводила додатне корекције у погледу здравственог стања осигураника који су прележали ковид. За све постојеће полисе, као и за нове уговоре о осигурању живота, на снази су услови који пружају осигуравајуће покриће за случај смрти и уколико је она узрокована епидемијом или пандемијом.

Компанији „Дунав“ је од почетка пандемије прошле године до сада пријављено преко 1.100 одштетних захтева по основу смрти услед ковида, за шта је исплаћено преко 250 милиона динара. Штете су пријављене по основу индивидуалних животних осигурања, колективних осигурања запослених за случај смрти услед болести, групних осигурања корисника кредита за случај смрти услед болести и колективних осигурања пензионера.

Како је време пандемије показало да живот нема алтернативу, из „Дунав осигурања“ истичу да није било додатних корекција, нити посебне категоризације осигураника са прележаним ковидом у односу на остале осигуранике, те да су за све нове понуде осигурања живота у примени идентични лекарски упитници. Таква пословна одлука темељ је поверења и партнерских односа које Компанија „Дунав осигурање“ годинама гради са својим клијентима, а спремност да своје осигуранике заштити и у временима кризе смисао је и сврха животног осигурања.

Више детаља о овој врсти осигурања може се добити бесплатним позивом Контакт центра Компаније „Дунав осигурање“ на телефонски број 0800 386 286, као и слањем онлајн захтева за понуду путем веб-сајта www.dunav.com.